Opci uvjeti najma

Cijena najma obuhvaća korištenje plovila i uređaja. Lučke i ostale takse, te gorivo nisu uključene u cijenu. Preuzimanje plovila je subotom u 16:00, a iskrcaj subotom u 9.00 sati.

UVJETI PLAĆANJA:
Na način:
– 50% iznosa po zaključenju rezervacije
– 50% iznosa minimalno mjesec dana prije početka korištenja usluge

UVJETI OTKAZIVANJA:
Ukoliko korisnik odustane od korištenja usluge, uz prethodni dogovor s davateljem usluge, može potražiti drugu osobu na koju će prebaciti svoja prava i obveze. Ukoliko do dogovora ne dođe troškovi će se naplatiti na sljedeći način:
– Dva mjeseca prije početka korištenja usluge – 30% ukupne cijene
– Mjesec dana prije početka korištenja usluge – 60% ukupne cijene
– 7 dana prije početka korištenja usluge – 100% ukupne cijene

PRIMOPREDAJA PLOVILA:
Plovilo će korisniku biti predano kompletno opremljeno, s punim spremnikom goriva, besprijekorno, sa svom dokumentacijom i opremom potrebnom za ispravno korištenje plovila. Plovilo u istom takvom stanju treba biti vraćeno.
Ukoliko iz bilo kojeg razloga davatelj usluge nije u stanju u dogovoreno vrijeme i na dogovorenom mijestu isporučiti plovilo korisniku može ponuditi sljedeće:
– Staviti na raspolaganje rezervno plovilo
– Ponuditi odgovarajući smještaj dok ne bude u stanju ispuniti uvjete ugovora
– Ukoliko davatelj usluge u roku od 24 sata ne ispuni uvjete ugovora, korisnik ima pravo na povrat svih plaćanja.
Korisnik se obvezuje da provjeri ispravnost plovila i svih uređaja na njemu. Ukoliko za vrijeme najma dođe do kvara plovila ili njegove opreme korisnik nema pravo umanjiti cijenu, te je dužan ukloniti nastali kvar. Korisnik se obavezuje vratiti plovilo na ugovorenom mjestu i u ugovoreno vrijeme. Ukoliko zakasni s vraćanjem plovila ili ga vrati na drugom mjestu, korisnik jamči da će za svako zakašnjenje do 3 sata platiti iznos dnevnog najma. A za svako zakašnjenje preko 3 sata platiti trostruku dnevnu najamninu s dodatkom troškova koji su nastali za vlasnika-najmodavca zbog zakašnjelog vraćanja plovila. Zakašnjenje može biti opravdano samo u slučaju više sile, o čemu međutim, korisnik mora odmah obavijestiti vlasnika- najmodavca

POLOG:
Prilikom preuzimanja plovila korisnik usluge ostavlja polog u iznosu od 2000 EUR ( gotovina). Cijeli iznos polaga se vraća korisniku ukoliko se plovilo vrati neoštećeno. U protivnom, davatelj usluge nastalu štetu naplaćuje od iznosa pologa. Polog se polaže i u slučaju kada se plovilo iznajmljuje sa skiperom.

OSIGURANJE:
Plovilo je osigurano za štete prema trećem (obvezno osiguranje) i Kasko u prijavljenoj vrijednosti plovila za rizike (prema polici osiguranja). Štete pokrivene policom osiguranja, a koje nisu bile odmah prijavljene osiguravatelju neće biti priznate u skladu s uvjetima osiguranja. U tom slučaju korisnik odgovara osobno za cjelokupno štetu nastalu zbog neprijavljivanja ili zakašnjenja u prijavi štete.
Kod većih nesreća, kao i kod sudjelovanja i drugih plovila, potrebno je prijaviti slučaj kod prve nadležne lučke kapetanije i napraviti protokol (tijek događaja, utvrđivanje štete) za osiguravajuće društvo, a istovremeno izvijestiti i pružatelja usluge. Ukoliko korisnik usluge ne izvrši sve obveze, može ga se u potpunosti teretiti za nastalu štetu.
Oštećenja motora prouzročena zbog nedostatka ulja u motoru ne pokriva osiguranje i troškove oštećenja snosi korisnik usluge u punom iznosu.
Osobni predmeti posade nisu osigurani i preporučuje se da to korisnik usluge posebno napravi. Posada je osigurana.

OBVEZE KORISNIKA USLUGE:
– korisnik usluge je obavezan ploviti u teritorijalnom moru RH, iznimke zahtijevaju posebnu dozvolu Lučke kapetanije uz određenu naknadu.
– nije dozvoljeno prepuštanje plovila trećoj osobi, ukrcaj više osoba nego je navedeno crew list
– plovidba noću nije dozvoljena
– korisnik odnosno voditelj jahte mora raspolagati svim pomorskim vještinama, posjedovati potrebnu (važeću) dozvolu potrebnu za upravljanje plovilom na otvorenom moru, te mora biti osposobljen za korištenje radio-stanicom (radiofonija).
– korisnik je obvezan svaki dan provjeriti količinu ulja u motoru. Isto tako korisnik je dužan svakodnevno provjeravati ispravnost uređaja koji su potrebni za sigurnu plovidbu.
– korisnik je dužan vratiti plovilo s punim spremnikom goriva, u protivnom se davatelj usluge naplaćuje od ostavljenog pologa.
– korisnik je dužan pridržavati se javnih propisa, zakona i odredbi RH.

KORISNIK SNOSI SVE POSLJEDICE I TROŠKOVE NASTALE EVENTUALNIM NEPRIDRŽAVANJEM SVOJIH OBVEZA!!

PRITUŽBE:
Davatelj usluge uzima u obzir samo reklamacije koje su podnesene u pismenom obliku, odmah pri povratku plovila, te su potpisane od strane davatelja i korisnika usluge osobno!

ARBITRAŽA:
Za sve eventualne sporne slučajeve koji se neće riješiti mirnim putem, mjerodavan je sud najmodavca u Trogiru.

PDF download